© Powered by SiteSpirit

 
logo.png


Lidmaatschap opzeggen

De VAVB doet haar uiterste best om het lidmaatschap grote meerwaarde te geven voor de aangesloten organisaties. Als een lid toch besluit om het lidmaatschap op te zeggen dan geldt op grond van artikel 6 lid 3 van de verenigingsstatuten het volgende:


Opzegging van het lidmaatschap door het lid of namens de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden. Het lidmaatschap kan onmiddellijk worden beŽindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.


Een opzegging dient schriftelijk te worden verzonden aan Postbus 5135, 1410 AC te Naarden of aan info@vavb.nl. Op verzoek worden de verenigingsstatuten aan het lid kosteloos toegezonden.


VAVB, Gooimeer 4-15, 1411 DC† Naarden | Postbus 5135, 1410 AC Naarden | 035 - 5427525, info@vavb.nl,†KvK: 482745† | Lidmaatschap opzeggen