© Powered by SiteSpirit

 
logo.png


Openbaarmaking gegevens malafide asbestverwijderaars in najaar

Op 17 juli jl. is in de Staatscourant de "Beleidsregel openbaarmaking inspectiegegevens bij zware of ernstige asbestovertredingen" gepubliceerd. In deze beleidsregel is opgenomen welke gegevens over zware of ernstige asbestovertredingen openbaar gemaakt zullen worden en op welke wijze deze openbaar worden gemaakt.   Vanaf 15 augustus a.s. worden alle zware overtredingen door asbestverwijderaars, zoals het verwijderen van asbest zonder vergunning of geldig certificaat, openbaar gemaakt op de website van het ministerie van SZW. Vanwege de doorlooptijd tussen het moment van vaststelling van de overtreding en het vaststellen van de boete - respectievelijk het bevel tot stillegging van werk in verband met recidive - zullen de eerste overtredingen dit najaar op de website van de Inspectie SZW worden vermeld.   De VAVB onderschrijft het belang van publicatie van zware overtredingen omdat het verwijderen van asbest zonder kennis en/of de juiste beschermingsmiddelen grote gezondheidsrisico's met zich mee brengt. Bovendien concurreren malafide asbestverwijderaars op een oneigenlijke wijze met asbestverwijderaars die zich wel aan de regels houden; deze asbestverwijderaars investeren immers wel in de noodzakelijke dure beschermingsmiddelen, opleidingen en veilige verwijderingsprocedures.   De leden van de VAVB zijn allen gecertificeerd conform de SC-530 norm en hebben hoog gekwalificeerde en bevoegde medewerkers.
De Beleidsregel openbaarmaking inspectiegegevens bij zware of ernstige asbestovertredingen leest u hier.


VAVB, Gooimeer 4-15, 1411 DC  Naarden | Postbus 5135, 1410 AC Naarden | 035 - 5427525, info@vavb.nl, KvK: 482745  | Lidmaatschap opzeggen