© Powered by SiteSpirit

 
logo.png


Minder asbestovertredingen maar Inspectie SZW blijft alert

Ministerie van Sociale Zaken - 24-08-2015
De strenge en intensieve aanpak van de Inspectie SZW in de asbestsector is duidelijk merkbaar. Zowel het aantal overtredingen door gecertificeerde saneringsbedrijven als door malafide verwijderaars neemt af. Voor de Inspectie SZW echter geen reden om de inspectiedruk te verminderen. "Het asbestrisico vraagt voorlopig nog onze volle aandacht", stelt Inspecteur-generaal Van den Bos in de 'sectorrapportage asbest 2015'.
Lees verder...


VAVB lid Horyon BV winnaar in de Asbestsaneringsbranche van de Nationale Business Succes Award

Met een zeer sterke positionering en totaalconcept heeft het bedrijf zich volgens de Nominatiecommissie onderscheiden als een in veiligheid en kwaliteit toonaangevende onderneming. De Nominatiecommissie van het Nationale Business Succes Award Instituut ziet in HORYON b.v. een voorbeeld van veilig ondernemerschap. 'HORYON b.v. heeft sinds 1988 nog nooit een stillegging van haar werkzaamheden gehad wat binnen de asbestbranche uitzonderlijk is. De jury prijst verder de specialistische kennis van de onderneming: 'Horyon verzorgt trainingen en opleidingen en maakt daarbij gebruik van een eigen hightech uitgeruste opleidingsruimte. Hier kunnen tal van praktijksituaties worden gesimuleerd. Uiteraard wordt het  personeel continu up-to-date gehouden van de laatste kennis. Een mooie tool biedt opdrachtgevers de mogelijkheid om de voortgang van hun project on-line te monitoren', stelt Robbert Zwaan, hoofd van de dagelijkse Nominatiecommissie. 'Horyon heeft diverse prijzen gewonnen voor duurzaamheid en beschikt over elk certificaat wat binnen deze branche denkbaar is, welke zij vervolgens ook nog eens als eerste weten te behalen'.

Meer informatie leest u hier.


Asbestdaken verboden in 2024

2 maart 2015

Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Dit betekent dat eigenaren van gebouwen met asbesthoudende dakbedekking deze voor die tijd moeten verwijderen. De ministerraad heeft hiermee ingestemd, op voorstel van staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur en Milieu). Het verbod beschermt mens en milieu tegen de gezondheidsrisico's die blootstelling aan asbest met zich mee kan brengen. Asbestdaken verweren in de buitenlucht waardoor asbestvezels kunnen vrijkomen. Het inademen daarvan kan schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen.

Lees verder op de website van de Rijksoverheid


Voorzitter Leo Veldhuis in Cobouw over certificering asbestverwijderaars

leoveldhuis-p1020681.jpg

‘Overheid moet strenger zijn voor asbestovertreders’

Leo Veldhuis, voorzitter van de Vereniging van Asbest Verwijderende Bedrijven (VAVB) verzet zich al jaren tegen de certificatenwerkelijkheid in asbestland. Dat er gesjoemeld wordt met papiertjes verbaast hem dan ook niets.

Lees verder op de website van Cobouw


Openbaarmaking gegevens malafide asbestverwijderaars in najaar

Op 17 juli jl. is in de Staatscourant de "Beleidsregel openbaarmaking inspectiegegevens bij zware of ernstige asbestovertredingen" gepubliceerd. In deze beleidsregel is opgenomen welke gegevens over zware of ernstige asbestovertredingen openbaar gemaakt zullen worden en op welke wijze deze openbaar worden gemaakt.   Vanaf 15 augustus a.s. worden alle zware overtredingen door asbestverwijderaars, zoals het verwijderen van asbest zonder vergunning of geldig certificaat, openbaar gemaakt op de website van het ministerie van SZW. Vanwege de doorlooptijd tussen het moment van vaststelling van de overtreding en het vaststellen van de boete - respectievelijk het bevel tot stillegging van werk in verband met recidive - zullen de eerste overtredingen dit najaar op de website van de Inspectie SZW worden vermeld.   De VAVB onderschrijft het belang van publicatie van zware overtredingen omdat het verwijderen van asbest zonder kennis en/of de juiste beschermingsmiddelen grote gezondheidsrisico's met zich mee brengt. Bovendien concurreren malafide asbestverwijderaars op een oneigenlijke wijze met asbestverwijderaars die zich wel aan de regels houden; deze asbestverwijderaars investeren immers wel in de noodzakelijke dure beschermingsmiddelen, opleidingen en veilige verwijderingsprocedures.   De leden van de VAVB zijn allen gecertificeerd conform de SC-530 norm en hebben hoog gekwalificeerde en bevoegde medewerkers.
De Beleidsregel openbaarmaking inspectiegegevens bij zware of ernstige asbestovertredingen leest u hier.


Verlaging grenswaarde asbest amfibool beperkt

Rijksoverheid.png

Per 1 juli 2014 is de grenswaarde voor chrysotiel verlaagd naar 2.000 vezels/m3. Destijds is ook voorgenomen om de grenswaarde voor amfibool te verlagen naar 300 vezels/m3 per 1 januari 2015. Inmiddels is gebleken dat de voorgenomen verlaging van amfibool (technisch) niet haalbaar is.
In een brief van 1 december aan de Tweede Kamer licht Minister Asscher het volgende toe:

Inmiddels heb ik een nieuw advies van de SER Subcie GSW ontvangen, waaruit blijkt dat een grenswaarde van 300 vezels/m3 per 1 januari 2015 bij nader inzien op basis van recent onderzoek toch niet haalbaar is. Bij verschillende werkzaamheden is het technisch niet haalbaar om de vezelconcentratie in de lucht zodanig te verlagen dat de beoogde waarde van 300 vezels/m3 gehaald kan worden. (..)
Ik neem het advies van de SER Subcie GSW over en bereid een nieuw besluit voor om de grenswaarde van asbest amfibolen zo spoedig mogelijk in 2015 te verlagen naar 2000 vezels/m3.

Lees verder op de website van de Rijksoverheid


   


    


    


    


VAVB, Gooimeer 4-15, 1411 DC  Naarden | Postbus 5135, 1410 AC Naarden | 035 - 5427525, info@vavb.nl, KvK: 482745  | Lidmaatschap opzeggen